Dilluns, 20 De Agost De 2018
Pl. de l'Església, 1, Agramunt - 25310
Telèfon: 973 390057 Fax:

Modificacions de Normes en tràmit

- Aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple, en sessió de data 9 de novembre de 2017.

- Publicada al BOP de Lleida de data 20 de novembre de 2017

- Aprovada provisonalment en data 21 de desembre de 2017, en no haver-hi hagut al·legacions.

... + info

 

 

 

- Aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple en sessió de data 31 de juliol de 2017.

- Publicada al BOP de Lleida núm. 153, de data 8 d'agost de 2017.

- Aprovada provisionalment en data 3 d'octubre de 2017, per n

... + info

Aquesta modificació pretén afavorir la progressiva transformació dels àmbits qualificats cap u usos principalment residencials, amb la finalitat que es permeti, únicament en el cas d'ús residencial sense superposar-se la industrial, adequar la dimensió

... + info

Aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en sessió de data 18 de gener de 2018.

Text refós aprovat per l'Ajuntament Ple en data 8 de febrer de 2018

... + info


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web