Dimecres, 23 De Gener De 2019
Pl. de l'Església, 1, Agramunt - 25310
Telèfon: 973 390057 Fax:

Catàleg de Béns Protegits

07/02/2017

Expedient 2016/005/NSP – Plaespecialurbanísticdeprotecciódebénsd'interès arquitectònic iarqueològic


Aquest pla té per objecte regular la protecció i la defensa dels valors artísitcs, històrics i culturals dels diferents béns que configuren el patrimoni cultural del municipi d'Agramunt.

- Fi termini d'exposició pública 8 de setembre de 2016

- Resultat de l'exposició pública: amb al·legacions

- Aprovat provisionalment per l'Ajuntament en data 27 d'octubre de 2016

- Suspesa l'aprovació definitiva per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleidam, en sessió de data 17 de gener de 2017, fins que es compleixin uuna série de prescripcions.

Informació addicional

18/10/2013

INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC CATALÀ

Eina de cerca dels béns arquitectònics inclosos a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La cerca pot fer-se per nom, comarca, municipi, portecció, estil o època a través del següent enllaç:

http://cultura.gencat.net/invarquit/cerca.asp18/10/2013

INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC CATALÀ

Eina de cerca dels béns arquitectònics inclosos a l'Inventari del Patrimoni Arqueològic Català del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La cerca pot fer-se per nom, comarca, municipi, tipus, cronologia o protecció a través del següent enllaç:

http://cultura.gencat.net/invarque/index.asp18/10/2013

CATÀLEG ESPECÍFIC DE MASIES I CASES RURALS Vol.1


18/10/2013

CATÀLEG ESPECÍFIC DE MASIES I CASES RURALS Vol.2


18/10/2013

INVENTARI DE CONSTRUCCIONS RURALS


18/10/2013

RELACIÓ DE MASIES I CASES RURALS EMIGRADES DEL CATÀLEG ESPECÍFIC


18/10/2013

INVENTARI DE LES CONSTRUCCIONS RURALS A PROTEGIR


29/01/2014

FITXES DE PATRIMONI ELABORADES PEL CONSELL COMARCAL DE L'URGELL

pdf
Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web