Divendres, 20 De Juliol De 2018
Pl. de l'Església, 1, Agramunt - 25310
Telèfon: 973 390057 Fax:

Modificacions de Normes en tràmit

09/03/2017

Expedient 2017/001/NSP - Modificació puntual NSP regulaciónormativazona I3


Aquesta modificació pretén afavorir la progressiva transformació dels àmbits qualificats cap u usos principalment residencials, amb la finalitat que es permeti, únicament en el cas d'ús residencial sense superposar-se la industrial, adequar la dimensió de la parcel·la mínima de 300m2 a 200m2, a aquesta condició d'edifici residencial entre mitjeres i alineat a vial.

- Aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple en sessió de data 8 de febrer de 2018

- Informació pública al diari La Mañana de data 17 de febrer de 2018

- Informació pública al BOP de data 21 de febrer de 2018

- Informació pública a l'E-Tauler (https://www.seu-e.cat/web/agramunt)
Informació addicional :Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web