Dilluns, 18 De Febrer De 2019
Pl. de l'Església, 1, Agramunt - 25310
Telèfon: 973 390057 Fax:

Notícies

12/04/2018

AJUNTAMENT INFORMA


Foto

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 12.04.18

Avui dijous 12 d'abril es celebrarà una sessió ordinària de l'Ajuntament Ple a la Sala de Plens de l'Ajuntament d'Agramunt a les 20.30h.
 
Ordre del dia:
1/3.- Aprovació, si s'escau de l'acta de la sessió anterior núm. 1/18.
2/3.- Aprovació, si s'escau de l'acta de la sessió anterior núm. 2/18.
3/3.- Aprovar el Conveni entre l'Ajuntament d'Agramunt i l'empresa Cassa, Aigües i Depuració , SLU, per a la realització de diferent projectes d'inversió al municipi d'Agramunt.
4/3.- Aprovació de modificació Ordenances Fiscals/ No Fiscals: 
-Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora taxa per l'obertura de valls i rases en terrenys d'ús públic local.
-Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i vol dels terrenys i vies d'ús públic local.
-Ordenança No Fiscal núm. 25-de control i tinença d'animals.
5/3.- Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 72/2018 de 8 de març de 2018 d'aprovació del Pla Pressupostari a mig termini del període 2019-2021.
6/3.- Rectificació de l'inventari de Béns Municipal 2017: del 1 de gener al 31 de desembre de 2017.
7/3.- Donar compte de la Liquidació de l'any 2017. 
8/3.- Altres assumptes: resolucions, precs, preguntes i mocions:
Moció per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat Espanyol.
Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web