Dilluns, 18 De Febrer De 2019
Pl. de l'Església, 1, Agramunt - 25310
Telèfon: 973 390057 Fax:

Notícies

08/03/2018

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2018


Foto

Veus que no veus. Per la visibilitat de les dones als mitjans de comunicació

El dret a la igualtat efectiva entre dones i homes és un dels drets humans que ha estat, sistemàticament, més vulnerat. Històricament, les dones han encapçalat moltes revolucions per a la millora dels drets humans i socials. Malgrat aquesta lluita constant, avui, en ple segle XXI, encara no hem aconseguit la igualtat efectiva.
 
Els moviments feministes de tot el món reclamen que cal alçar les veus i ferse escoltar. Per això, shan unit en una Vaga de totes que reivindica, un cop més, els drets humans, la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits, i el dret de les pròpies dones a decidir sobre tot allò que les afecta, incloenthi el propi cos.

Landrocentrisme i el patriarcat són les principals causes de les desigualtats i de la violència masclista i és aquesta realitat la que hem de combatre.   
A Catalunya volem enfortir les veus de les dones a tots els àmbits, tant en lesfera pública com en la privada, atès que, massa sovint, les opinions de les dones són silenciades o situades en una posició inferior. Cal respectar les veus de les dones, no silenciarles i ignorarles. Volem que les veus de les dones siguin lliures, visibles arreu de la societat, en tots els sectors professionals, acadèmics, polítics i socials. Les veus de les dones  són un valor del qual cap societat en pot prescindir.  
 
Els mitjans de comunicació constitueixen una eina molt poderosa per a la transmissió de valors i imaginaris igualitaris, però, malauradament, també per a la perpetuació de les desigualtats entre dones i homes. Als mitjans de comunicació de Catalunya les opinions  de les dones continuen sent poc visibles. Actualment, les dones només  protagonitzen el 28% de les informacions. La veu autoritzada i pretesament més experta continua sent la masculina.  
 
Com a Govern i com a societat hem de vetllar perquè els continguts dels mitjans de comunicació enforteixin les veus de les dones: difonent al màxim les seves aportacions, exigint una comunicació amb perspectiva de gènere, eliminant barreres per a laccés a les TIC, convidant els mitjans a lestabliment de pautes dautoregulació, elaborant guies de recomanacions de comunicació no sexista, promovent eines i bones pràctiques per
garantir la presència paritària, tant a nivell de continguts com de professionals i dequips directius, ajustant les collaboracions i els ajuts dacord amb allò que determina la Llei dIgualtat efectiva de dones i homes, i oferint suport a les xarxes de periodistes i comunicadores que treballen per una comunicació respectuosa amb  les dones.
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant lInstitut Català de les Dones, vol implicar els mitjans de comunicació en la normalització i leliminació daquests imaginaris que reprodueixen dia a dia rols i estereotips sexistes. Per això, el Pla estratègic de polítiques de gènere del Govern comptarà amb un eix per a la  visibilització de les dones als mitjans comunicació. Aquest Pla promourà un avenç significatiu pel que fa a la
influència de les dones en làmbit públic, especialment als mitjans de comunicació. Per executarlo caldrà la complicitat i implicació de tots els mitjans de comunicació per arribar a la paritat en tots els programes dopinió, amb una representació i difusió justa, equilibrada i positiva de les fites assolides per les dones en els diferents àmbits i disciplines socials.
 
Lescriptora nigeriana Chimamanda Ngozi ens recorda que ser feminista no és només una cosa de dones, que tothom hauria de ser feminista. Els mitjans de comunicació també. Volem i necessitem mitjans de comunicació feministes per poder construir una societat justa i igualitària per a totes les persones.  
 
Reivindiquem aquest 8 de març les Veus que no veus
Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web