Dilluns, 18 De Febrer De 2019
Pl. de l'Església, 1, Agramunt - 25310
Telèfon: 973 390057 Fax:

Notícies

08/02/2018

SESSIÓ ORDINÀRIA


Foto

Avui, dijous 08 de febrer tindrà lloc la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Agramunt a les 21h.

ORDRE DEL DIA:
1/1.- Aprovació, si sescau de lacta de la sessió anterior núm. 8/17.
2/1.- Aprovació de l'expedient de la contractació de concessió demanial per la instal·lació, manteniment i explotació d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics al municipi d'Agramunt.
3/1.- Aprovació del text refòs de la modificació de Normes Subsidàries del planejament per introduir-hi prevencions específiques en front del risc de riuades i regular sistemes d'equipaments. 
4/1.- Aprovació inicial de la modificació de les Normes Subsidàries del planejament relatiu a la regulació normativa de les zones d'illes industrials mixta, Clau I-3 d'Agramunt.
5/1.-  Aprovació de l'informe d'Auditoria de protecció i seguretat de dades, del seu informe de conclusions i del Pla de consolidació de l'Ajuntament d'Agramunt.
6/1.- Altres assumptes: resolucions, precs, preguntes i mocions.
Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web