Dijous, 19 De Juliol De 2018
Pl. de l'Església, 1, Agramunt - 25310
Telèfon: 973 390057 Fax:

Notícies

28/07/2017

AJUNTAMENT PLE


Foto

31 DE JULIOL A LES 20.45 A LA SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT

Ordre del dia dels assumptes fixats per senyor alcalde, per tractar en la sessió ordinària de l'Ajuntament Ple que se celebrarà a la Sala de Plens de l'Ajuntament d'Agramunt el dilluns, 31 de juliol de 2017, a les
20,45 hores, d'acord amb el següent:
 
ORDRE DEL DIA
 
1/4- Aprovació, si s'escau de l'acta de la sessió anterior núm. 2/17.
 
2/4- Aprovació, si s'escau de l'acta de la sessió anterior núm. 3/17.
 
3/4.- Aprovació dels Comptes Generals 2016.
 
4/4.- Aprovació del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)- Juliol de 2017.
 
5/4.-Modificació de normes subsidiàries del planejament d'Agramunt en l'àmbit del PP7 i parcel.la veïna.
 
6/4.- Altres assumptes: resolucions, precs, preguntes i mocions.
- Moció per a desenvolupament rural sostenible integral i integrador.
 
Agramunt, 24 de juliol de 2017
L'Alcalde
Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web